• 日本語
  • Tiếng Việt

Ý tưởng

Sống ở Việt Nam, tuy nhiên việc nhận thức bản thân là người Nhật cũng như việc hiểu về mẫu quốc thông qua việc được tiếp xúc nghe nói tiếng mẹ đẻ là điều rất quan trọng. Mặt khác việc giáo dục cảm giác quốc tế qua việc học tập văn hóa của Việt Nam cũng như các quốc gia khác thông qua việc giao lưu với nhiều người ở nhiều quốc gia sẽ đem lại nhận thức quốc tế cho trẻ.

Vườn

Tâm trí được giải phóng trong một môi trường yên tĩnh.

・Một khu vườn đầy ắp tự nhiên

・Chơi với hồ cát

・Thư giãn trong hồ bơi

Trong nhà

Có một cảm giác sạch sẽ dựa trên các vật liệu trắng, tài liệu giảng dạy thủ công.

– Phòng trẻ nhiều ánh sáng tự nhiên.

・Sử dụng các khối hộp lớn

・Nhấn mạnh vào thế giới của sách, ảnh

・Đầy đủ thiết bị sân chơi bằng gỗ

・Trồng và thu hoạch rau trên hiên