• 日本語
  • Tiếng Việt

Chúng tôi sẽ bắt đầu tuyển trẻ mới nhập trường từ tháng 4 năm 2020. Bạn có thể ghé thăm bất cứ lúc nào, vì vậy nếu có thể hãy thử ghé thăm vườn trẻ của chúng tôi.

Nhận trẻ sinh từ ngày 2 tháng 4 năm 2017 đến ngày 1 tháng 4 năm 2018 – Số lượng 20 trẻ.

Chúng tôi cũng đang mở thêm các lớp khác.